Redningshytten på Gulfjellet 85 år

Sett av 7. september til feiring av Redningshytten.