Lørdag, 13. desember 2014: Fine snøforhold over Austlifjellet i dag. Parkeringen ved Osavatnet vil bli ryddet for snø til søndagsutfarten. Foto Vidar Bruvik.