Onsdag, 10. desember 2014: Ja, Vidar Bruvik har vært på ski på Austlifjellet. Han startet med ski fra parkeringen ved Osavatnet. I nedre område er det tynn snødekning.