Onsdag, 31. desember 2014: Austlifjellet. Nysnøen ved toppen lugget litt i unnarennet, i nedre del mot Osavatnet var føret fast med god dekning.