Torsdag, 25. desember 2014: Fine forhold på Austlifjellet. Foto Jan Arnatveit.