Lørdag, 14. mars 2015: Det er fint å ligge i telt på Austlifjellet. Foto Vidar Bruvik.