Søndag, 26. april 2015. Sikten på Austlifjellet blir bedre utover dagen.