Søndag, 19. juli 2015: Varde nr. 32 på flaten like syd for Gulfjellstoppen. Foto Jan Arnatveit.