Onsdag, 25. november 2015: Opp ved Markaskilsfossen var det stegjern som dugde. Over fossen brukte vi truger. Fra Middagsdalen og opp til Gulfjellstoppen måtte vi bruke GPS. Sikten var dårlig. Vidar Bruvik var turleder og fotograf.