Lørdag, 19. desember 2015: Vidar Bruvik har vært på Gulfjellstoppen i dag. Han gikk opp ved Markaskilfossen. Det var knapt trugeføre. Med 4 plussgrader minnet det mer om en sur juni dag i fjellet. Åpne elver og mangel på frost, gav et utfordrende underlag. Foto Vidar Bruvik. Varde 32 og toppvarden på bilder.