Søndag, 6. januar 2015: Søndagsturen gikk på truger fra Redningshytten over Austlifjellet og ned mot Mjølkehaugen. Foto Jan Arnatveit.