Lørdag, 13. februar 2016: Vidar Bruvik var på skitur Osavatnet-Gulfjellstoppen-Sydpolen-Austlifjellet-Osavatnet. I nedre deler av fjellet er det hardt, isete og dårlig snødekning. Oppe er det vinterføre med veksling mellom vindpakket, isete og noe løssnø. Riper i skiene kan det bli. Foto Vidar Bruvik.