Lørdag, 20. februar 2016: Vidar Bruvik melder om ekstrem rasfare iGulfjellet. Han ber alle vurdere sin egen sikkerhet etter de nyefjellreglene. Det har vært sterk vind under det siste snøfallet. Dethar ført til at snøen har lagt seg i nordhellinger. I natt kommer detny vindøking med nedbør. Vardeveiene er de minst rasutsatte stedene menogså her er det rasfare.