Tirsdag, 9. februar 2016: Vidar Bruvik kan melde om flott skiføre fra Drepen og oppover. Fra parkeringsplassen til Drepen er dekningen dårlig. Gode værutsikter fremover. Foto Vidar Bruvik.