Søndag, 25. September 2016: Blåmanen. Foto Jan Arnatveit