Søndag, 12. Februar 2017: Søndagsturen gikk fra Osavatnet, Kinndalen, Gulfjellstoppen, Redningshytten, Osavatnet. I høyden var det jern under skoene som dugde. Skitrasen i Ålen hadde mange utfordringer med åpen bekk flere steder.