Søndag 19. Mars 2017: l dag gikk søndagsturen til Redningshytten, Austlifjellet. På bildet ser en varde nr. 78 i bakgrunnen. Foto Vidar Bruvik.