Søndag, 16. april 2017: Gråvær på Austlifjellet i dag. Foto Jan Arnatveit