Søndag, 19. november 2017: Gulfjellstoppen på truger.