Søndag, 18. mars 2018: Gulfjellstoppen. Foto Jan Arnatveit.