Lørdag, 31. mars 2018: Vidar Bruvik gikk Kinndalen-Gulfjellstoppen-Kopta-Austlifjellet på ski. Det er fine forhold i Gulfjellet. Bildet er fra Salongen. Foto Vidar Bruvik.