Karsten Solberg sitt innlegg i Bergens Tidende 11. november 2018. Under avisinnlegget følger det uredigerte innlegget som ble sendt Bergens Tidende.