Gulfjellsnytt

Årsberetning og -regnskap
Her kan du lese årsberetning og årsregnskap fra 2017.

Gamlehytten
Denne er nå rehabilitert og tenkt brukt til rasteplass pluss fremvisning av gammelt utstyr..

Depothus
Depothuset ved start av stien til Redningshytten er åpen for de som vil søke ly for vær og vind.    

Kjelkehus
Der er totalt 9 kjelkehus i Gulfjellsområdet..  

Utbedring av stier
Der pågår arbeider med å få utbedret stien fra depothuset opp til Redningshytten. Dette i nært samarbeide med Geirr Vetti som organisator for steinleggere fra Nepal. Der er innhentet nødvendige tillatelser fra grunneiere, kommunen og Kulturdepartementet. Der er etablert en «Venneforening for utbedring av stier og varder i Gulfjellsområdet» med samme styresammensetning som for Redningshytten på Gulfjellet stiftelse. Det er nå laget 4 nye stein broer finansiert med  midler fra Rieber Fondene.. Arbeider nå med å få finansiert av opparbeiding av selve stien..

Skilting/varder
Der arbeides med ny skilting for turveier/stier i Gulfjellsområde. Dette er tenkt gjort i regi av Bergen kommune gjennom «Turskiltprosjektet» som foregår i kommunal regi (nasjonalt prosjekt). Arbeidet vil tidligst bli gjort i 2019. Et skilt er nå montert ved Redningshytten.
Varderekken på Gulfjellet  er unik og må holdes i stand. De dårligste vardene er tenkt rehabilitert i forbindelse med utbedring av stien til Gulfjellshytten (i regi av (Geirr Vetti).

Mobildekning
Der er dårlig mobildekning i Gulfjellsområde. Det er kun et sted ved hytten der kan være brukbar dekning dette nærmere beskrevet på skilt på veggen i hytten. Der pågår nå arbeider/påvirkning for å få etablert mobildekning i Gulfjellsområde.