Gulfjellsnytt

Årsberetning og -regnskap
Her kan du lese årsberetning og årsregnskap fra 2017.
Gamlehytten
Det er jobbet mye med gamlehytten i det siste. 
På loftet er det snart klart for de som vil overnatte. 
Ta kontakt med Brigitte Krohn for bestilling.Depothus
Depothuset  "Halvvegen" ved start av stien til Redningshytten 
er åpen for de som vil søke ly for vær og vind.    Kjelkehus
Der er totalt 9 kjelkehus i Gulfjellsområdet. Utbedring av stier
Det blir arbeidet med å få utbedret stien fra  Halvvegen  til Redningshytten. Dette i nært samarbeide med Geirr Vetti som organisator for steinleggere fra Nepal. Der er innhentet nødvendige tillatelser fra grunneiere, kommunen og Kulturdepartementet. Der er etablert en «Venneforening for utbedring av stier og varder i Gulfjellsområdet» med samme styresammensetning som for Redningshytten på Gulfjellet stiftelse. Det er nå laget 4 nye steinbroer finansiert med  midler fra GC Rieber Fondene. Vi arbeider nå med å få finansiert av opparbeiding av selve stien..


Skilting og varder
Nytt kart i Redningshytten. Her er alle vardene merket.Nytt skilt ved Redningshytten
Varde i vinterskrud.Der arbeides med  skilting for turveier/stier i Gulfjellsområde. Dette er tenkt gjort høsten 2020 og våren 2021 Et skilt er nå montert ved Redningshytten.
Varderekken på Gulfjellet  er unik og må holdes i stand. De dårligste vardene er tenkt rehabilitert i forbindelse med utbedring av stien til Gulfjellshytten (i regi av (Geirr Vetti).

Mobildekning
Der er dårlig mobildekning i Gulfjellsområde. Det er kun et sted ved hytten der kan være brukbar dekning dette nærmere beskrevet på skilt på veggen i hytten. Der pågår nå arbeider/påvirkning for å få etablert mobildekning i Gulfjellsområde.