Gulfjellsnytt

Årsberetning og -regnskap
Her kan du lese årsberetning og årsregnskap fra 2016.

Redningshytten
Det arbeides med å få bygd nytt vindfang til hytten.

Gamlehytten
Denne er i dag kun brukt som lagringsplass, da denne er i dårlig forfatning.

Depothus
Depothuset ved start av stien til Redningshytten er åpen for de som vil søke ly for vær og vind. Denne vil bli utbedret og gjort mer anvendelig i løpet av 2017.   

Kjelkehus
Der er totalt 9 kjelkehus i Gulfjellsområdet som er utstyrt med kjelker og soveposer. Planlagt rehabilitering av kjelkehuset ved Svartevann i løpet av 2017. 

Utbedring av stier
Der pågår arbeider med å få utbedret stien fra depothuset opp til Redningshytten. Dette i nært samarbeide med Geirr Vetti som organisator for steinleggere fra Nepal. Der er innhentet nødvendige tillatelser fra grunneiere, kommunen og Kulturdepartementet. Der er etablert en «Venneforening for utbedring av stier og varder i Gulfjellsområdet» med samme styresammensetning som for Redningshytten på Gulfjellet stiftelse. Det arbeides nå med finansiering av prosjektet (Gjensidigestiftelsen, tippemidler og private fond). Oppstart planlegges i 2017/2018.

Skilting/varder
Der arbeides med ny skilting for turveier/stier i Gulfjellsområde. Dette er tenkt gjort i regi av Bergen kommune gjennom «Turskiltprosjektet» som foregår i kommunal regi (nasjonalt prosjekt). Arbeidet vil tidligst bli gjort i 2018.
Varderekken på Gulfjellet  er unik og må holdes i stand. De dårligste vardene er tenkt rehabilitert i forbindelse med utbedring av stien til Gulfjellshytten (i regi av (Geirr Vetti).

Mobildekning
Der er dårlig mobildekning i Gulfjellsområde. Det er kun et sted ved hytten der kan være brukbar dekning dette nærmere beskrevet på skilt på veggen i hytten. Der pågår nå arbeider/påvirkning for å få etablert mobildekning i Gulfjellsområde, og folk oppfordres til å signere kampanjen i liste lagt på bordet i redningshytten.