Lørdag, 22. november 2014: Austlifjellet i bakgrunnen. Foto Vidar Bruvik.