Søndag, 16. november 2014: Legg merke til isen på vatnet. Foto Jan Arnatveit.