Søndag, 21. desember 2014: Austlifjellet, med god snødekning til Osavatnet. Parkeringen er ryddet for snø.