Lørdag, 14. februar 2014: Austlifjellet. Det har falt ca 5 cm nysnø på Austlifjellet. Lett vindpakking av nysnøen, slik at isroser er fremme på vindutsatte steder.