Torsdag, 12. februar 2015: Vidar Bruvik har vært på 3 kveldsturer denne uken og kan melde følgende: Godt snødekke fra Osavatnet og oppover i fjellet. På Austlifjellet er det hardt føre. Han har testet ut turen fra Kråsæterhaugen til Kurlarinden og videre oppover til Austlifjellet. Det er en tur han kan anbefale. Se opp for mange skrenter og stup. Foto Vidar Bruvik.