Onsdag, 30. mars 2017: l høyden er det nysnø. Det var ikke mange områder med isskare på vei til Gulfjellstoppen i dag.