Søndag, 27. mars 2016: Nå er det brudd i skiføret flere steder mellom Osavatnet og Fallgropen. Fra Fallgropen og oppover er det sammenhengende skiføre. Fra Janusbroen og til Mjølkehaugen er det også brudd i skiføret. Over Mjølkehaugen mot Austlifjellet er forholdene fine. Foto Jan Arnatveit.